Oferta

Nasza oferta skierowana jest do osób cierpiących z powodu problemów emocjonalnych i psychicznych, którym uciążliwe objawy zaburzają funkcjonowanie w codziennym życiu.

Zajmujemy się leczeniem i profilaktyką takich dolegliwości jak nerwice, depresje, psychozy, zaburzenia osobowości, odżywiania się, pod postacią somatyczną i in. Pomoc znajdą tu także ci, którzy na skutek znalezienia się trudnych sytuacjach życiowych (nadmierny stres, kryzys, problemy małżeńskie, rodzinne, żałoba, itp.) potrzebują wsparcia z zewnątrz.

Dostępny w naszej placówce szeroki zakres oddziaływań psychoterapeutycznych adresowany jest szczególnie do osób, które są zainteresowane nie tylko poprawą objawową, ale również własnym rozwojem – lepszym poznaniem siebie. Praca nad rozumieniem siebie jest, naszym zdaniem, optymalną drogą do odzyskania wewnętrznej równowagi i sprawnego funkcjonowania.

Świadczenia medyczne / psychologiczne w naszym Centrum realizowane są poprzez konsultacje z wykwalifikowanym personelem: lekarzem psychiatrą, psychologiem lub psychoterapeutą, którzy proponują optymalną formę leczenia ambulatoryjnego (farmakoterapia, psychoterapia - indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska) lub stacjonarnego w warunkach jednego z oddziałów dziennych


Ambulatorium

Pomoc ambulatoryjna w Centrum Zdrowia Psychicznego „Leszczynowa” odbywa się w ramach: 
- Poradni Zdrowia Psychicznego
- Poradni Leczenia Nerwic 
- Poradni Psychologicznej


Więcej

Oddział Dzienny Leczenia Nerwic

Oferta skierowana jest głównie do osób, które cierpią z powodu różnego typu zaburzeń lękowych, kompulsyjnych, somatycznych (bóle głowy, kołatania serca, duszności, itp.), przeżywają problemy emocjonalne, np. odczuwają ciągły niepokój, tracą kontrolę nad swoimi emocjami, mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, czują się wyobcowane i gorsze od innych, nadmiernie krytykują siebie, brak im energii i życiowego celu. 


Więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Leczenie w tym oddziale adresowane jest głównie do pacjentów chorujących na zaburzenia psychotyczne, gł. schizofrenię, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, przewlekłe zaburzenia depresyjne, do osób z umiarkowanie nasilonymi objawami organicznymi, którzy zauważają trudności w radzeniu sobie z ograniczeniami wynikającymi z choroby, a których stan zdrowia psychicznego nie wymaga kuracji całodobowej.


Więcej

Oddział Dzienny Psychogeriatryczny

Pomoc znajdą tu osoby starsze, które ukończyły 60 rok życia i cierpią na różnego rodzaju trudności psychiczne i emocjonalne, głównie związane z obniżeniem nastroju, utratą radości i sensu życia, które czują się samotne, niepotrzebne, przeciążone codziennymi sprawami, ciągle zmęczone, zamartwiające się o przyszłość, które mają kłopoty ze snem i koncentracją, przeżywają uczucie wewnętrznego napięcia, niepokoju czy rozdrażnienia. 


Więcej