Oferta

Oferta skierowana jest głównie do osób, które cierpią z powodu różnego typu zaburzeń lękowych, kompulsyjnych, somatycznych (bóle głowy, kołatania serca, duszności, itp.), przeżywają problemy emocjonalne, np. odczuwają ciągły niepokój, tracą kontrolę nad swoimi emocjami, mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, czują się wyobcowane i gorsze od innych, nadmiernie krytykują siebie, brak im energii i życiowego celu. 

Leczenie w oddziale dziennym ma na celu pomoc w zmniejszeniu natężenia lub pozbyciu się uciążliwych objawów, lepszym rozumieniu siebie - swoich uczuć, myśli i zachowań, poznaniu swoich możliwości i ograniczeń oraz poprawie samooceny. Terapia w grupie służy także rozwojowi umiejętności społecznych, zwłaszcza w zakresie radzenia sobie z emocjami, umożliwiających korzystanie z bardziej dojrzałych sposobów komunikowania się z otoczeniem. Wyżej wymienione cele służą ugruntowaniu poczucia kierowania swoim życiem, a co za tym idzie wzrostowi satysfakcji z funkcjonowania osobistego, rodzinnego i zawodowego. 

Dla uzyskania oczekiwanych efektów potrzebna jest właściwa motywacja, dlatego włączenie pacjenta do udziału w psychoterapii grupowej poprzedza proces kwalifikacyjny, na który składają się indywidualne spotkania z psychoterapeutą oraz z lekarzem psychiatrą. Pobyt w oddziale trwa 12 tygodni. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. 

Podstawą oddziaływań leczniczych w Oddziale Dziennym jest psychoterapia grupowa, w której pacjenci współdziałają ze sobą tworząc główne środowisko terapeutyczne. Grupa składająca się na ogół z 8 - 12 osób ma charakter otwarty, tzn. na miejsce pacjenta, który kończy terapię włączany jest nowy. Prowadzone przez parę doświadczonych terapeutów spotkania grupowe realizowane są głównie w formie sesji dyskusyjnych, które uzupełniane są zajęciami wykorzystującymi elementy określonych technik, takich jak psychodrama, choreoterapia, psychorysunek, wizualizacja, muzykoterapia, relaksacja. 

Praca w grupie jest wspierana terapią indywidualną oraz specjalistyczną opieką lekarską.