Zespół

Agnieszka Puchacz

specjalista psycholog kliniczny

Studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła też studia podyplomowe dotyczące relacji interpersonalnych oraz diagnostyki psychologicznej. W 2014 roku zdała egzamin państwowy i uzyskała tytuł specjalisty psychologa klinicznego.

Z CZP Leszczynowa współpracuje od 2018 roku. Pracę w roli psychologa zaczęła w 2007 r. Zdobyła doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, osobami z niepełnosprawnościami oraz rehabilitacji zaburzeń poznawczych. Prowadziła zajęcia warsztatowe m.in. dotyczące komunikacji i technik radzenia sobie ze stresem. Obecnie zajmuje się głównie diagnozą psychologiczną trudności emocjonalnych oraz poznawczych. W swojej pracy stara się zauważać zarówno deficyty jak i zasoby.


Wróć