Zespół

Dorota Napiórkowska – Łaguna

specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w 1994 r., w 2006 r. uzyskała dyplom specjalisty w dziedzinie psychiatrii, w latach 2000 - 2004 odbyła podyplomowy kurs psychoterapii Instytutu Erickonowskiego w Łodzi, atestowany przez SNP PTP.

Doświadczenie zawodowe: praca w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy (oddział ogólnopsychiatryczny, oddział detoksykacji i leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, oddział dzienny leczenia uzależnienia od alkoholu), od 2000r. praca także w ambulatoryjnym lecznictwie psychiatrycznym - poradnie zdrowia psychicznego, poradnia leczenia nerwic, poradnia leczenia uzależnienia od alkoholu, praca jako konsultant -psychiatra w Ośrodku Pomocy Społecznej, w Środowiskowym Domu Samopomocy; praca w kilku oddziałach dziennych - Dziennym Oddziale Psychigeriatrii oraz w CZP Leszczynowa - w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym.


Wróć