Zespół

Elżbieta Fedorowicz-Zwetler

specjalista psychiatra

Specjalista w dziedzinie psychiatrii.

Ukończona Akademia Medyczna w Białymstoku.

Wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobywane na Oddziale Odwykowym, Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych i Oddziale Psychiatrii Sądowej jak również w Poradniach Zdrowia Psychicznego.

- udział w szkoleniach organizowanych przez PTP, konferencjach naukowych, szkoleniach z zakresu psychiatrii sądowej

- opiniowanie sądowo-psychiatryczne w warunkach ambulatoryjnych i po przeprowadzonych obserwacjach szpitalnych

- dyżury lekarskie

- szkolenie lekarzy odbywających staż specjalizacyjny


Wróć