Zespół

Magdalena Gajl

muzykolog, muzykoterapeuta

Absolwentka muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, radiowy publicysta muzyczny, muzykoterapeuta.  Ukończyła dwuletnie dwustopniowe szkolenie w zakresie muzykoterapii grupowej w psychiatrii i w psychoterapii prowadzone przez dr Elżbietę Galińską pod auspicjami  Grupy Roboczej „Muzykoterapia” Sekcji naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Uczestniczy (od 2009) w szkoleniu w zakresie psychoterapii analitycznej w ramach International Cognitive Analytic Therapy Association. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2005 praktykując jako muzykoterapeuta w terapii grupowej  w ośrodkach psychoterapii w Białymstoku, w tym w CZP „Leszczynowa” od 2012 roku


Wróć