Zespół

Marzanna Mielnicka

specjalista psychiatra, psychoterapeuta certyfikowany

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku   z wieloletnim doświadczeniem pracy  w szpitalu i poradni. Aktywność zawodową rozpoczęła  w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy  zdobywając szerokie  doświadczenie w pracy  z osobami uzależnionymi, z  zaburzeniami psychicznymi poprzez  Oddział Uzależnienia od Alkoholu,  Oddział Psychiatryczny i jako kierownik Oddziału Psychiatrii  Sądowej.

Praktyczne umiejętności pomocy  psychologicznej doskonaliła w Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia. W 1995r. uzyskała I stopień specjalizacji z psychiatrii, w 2003r. II stopień specjalizacji z psychiatrii. Ukończyła 4-letnie szkolenie w Terapii Poznawczo- Behawioralnej i w 2015r. uzyskała certyfikat psychoterapeuty PTTPB nr 380. Biegła  sądowa przez kilka kadencji przy Sądzie Okręgowym  w Białymstoku z wiadomości  specjalnych w zakresie psychiatrii (sprawy karne i rodzinne) i uzależnienia od alkoholu. Od 1993r. zdobywała doświadczenie  w diagnozie psychiatrycznej, interwencjach psychiatrycznych  w ramach dyżurów lekarskich , w tym w psychiatrycznej izbie przyjęć. Od 2009r.  związana  z  lecznictwem ambulatoryjnym. Od 2005r prowadzi konsultacje psychiatryczne w ZUS. W latach  2011-2022 kierownik Oddziału Psychiatrii  w   Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy.

Jest doświadczonym lekarzem psychiatrą, diagnostą. W leczeniu łączy metody  farmakologiczne z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi. Zajmuje się leczeniem  zaburzeń  związanych ze stresem, snu, lękowych, depresyjnych, w tym dwubiegunowych, schizofrenii, problemów z piciem alkoholu, współuzależnienia i innych zaburzeń psychicznych.


Wróć