Zespół

Rafał Okoński

specjalista psychiatra, psychoterapeuta

lekarz medycyny, specjalista psychiatra, terapeuta.

Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, specjalizował się w psychiatrii, ukończył całościowy kurs psychoterapii Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" w Warszawie. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe to praca w oddziałach psychiatrycznych (stacjonarnych i dziennych), poradni zdrowia psychicznego, poradni leczenia nerwic, zespole leczenia środowiskowego, prowadzenie farmako- i psychoterapii (indywidualnej i grupowej). Praktycznie od początku pracy zawodowej związany także z lecznictwem odwykowym (ośrodek i poradnia terapii uzależnień, oddział detoksykacji i leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych).


Wróć