Zespół

Wiesław Magnuszewski

psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta snp ptp, dyrektor centrum

Absolwent psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, psycholog kliniczny I st., certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu: 384), certyfikowany terapeuta psychodramy PIfE (Psychodrama Institut für Europa, Berlin).

Ukończył całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Klinikę Psychiatrii Akademii Medycznej w Łodzi (1997-2000) oraz całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (1998-2001); oba kursy atestowane przez SNP PTP.

Ukończył szkolenie i trening w zakresie psychodramy Moreno organizowane przez Europejski Instytut Psychodramy z siedzibą w Berlinie: I stopień w latach 1999 – 2002 prowadzony przez E. Schjetne zakończony uzyskaniem certyfikatu asystenta psychodramy i II stopień w latach 2004 – 2008 prowadzony przez B. Fichtenhofera zakończony uzyskaniem certyfikatu terapeuty psychodramy. Ukończył trzyletni (2000 – 2002) kurs psychodramy organizowany przez Uniwersytet  w Białymstoku realizowany przez dr Tatianę Kryukovą z Uniw. w Kostromie, Rosja.

Doświadczenie zawodowe rozpoczął w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy, gdzie zajmował się m.in. diagnostyką, poradnictwem psychologicznym, psychoedukacją oraz orzecznictwem sądowym. Następnie prowadził psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną w ramach poradni leczenia nerwic, oddziału dziennego leczenia nerwic, poradni zdrowia psychicznego, specjalistycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi oraz w gabinecie prywatnym.

Od 2012 do dnia dzisiejszego koordynuje pracę Centrum Zdrowia Psychicznego „Leszczynowa” w Białymstoku, którego jest założycielem i prowadzi tam terapię indywidualną, grupową i rodzinną. Pracuje w nurcie integracyjnym. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Instytutu Psychodramy oraz Europejskiego Instytutu Psychodramy (PIfE).


Wróć