Oferta

Pomoc ambulatoryjna w Centrum Zdrowia Psychicznego „Leszczynowa” odbywa się w 
ramach: 

- Poradni Zdrowia Psychicznego
- Poradni Leczenia Nerwic

Stanowią one kompleksowe centrum diagnozy psychiatrycznej i psychologicznej, poradnictwa oraz leczenia farmakologicznego i psychoterapeutycznego. W nich odbywają  się pierwsze konsultacje z lekarzem psychiatrą mające na celu zapoznanie się z problematyką pacjenta, ustalenie diagnozy oraz wstępnego planu dalszej pomocy pacjentowi. 

W zależności od rozpoznanych trudności i potrzeb pacjenta proponowane jest leczenie biologiczne (leki) lub określona forma psychoterapii. W tym drugim przypadku pacjent jest kierowany do psychologa / psychoterapeuty na spotkanie kwalifikacyjne, służące weryfikacji ustalonego przez lekarza planu terapeutycznego. Zazwyczaj są to dwa, trzy (lub więcej) spotkania indywidualne, podczas których specjalista ocenia zasadność, motywację i możliwości skorzystania przez pacjenta z tej formy leczenia oraz informuje o przybliżonym czasie oczekiwania na rozpoczęcie psychoterapii. 

O ile nie ma wskazań do leczenia w oddziale dziennym, proponowane w ramach ambulatorium formy psychoterapii to - indywidualna, grupowa, rodzinna/małżeńska/par.  

Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie, natomiast jest ono niezbędne do psychologa / psychoterapeuty (zazwyczaj jest ono wystawiane podczas wizyty z lekarzem z naszego Centrum).  

Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00.  

Podczas rejestracji potrzebny jest dowód tożsamości z numerem PESEL w celu weryfikacji ubezpieczenia w systemie e-WUŚ.