Oferta

Pomoc znajdą tu osoby starsze (od ok. 60 roku życia), które cierpią na różnego rodzaju trudności psychiczne i emocjonalne, głównie związane z obniżeniem nastroju, utratą radości i sensu życia, które czują się samotne, niepotrzebne, przeciążone codziennymi sprawami, ciągle zmęczone, zamartwiające się o przyszłość, które mają kłopoty ze snem i koncentracją, przeżywają uczucie wewnętrznego napięcia, niepokoju czy rozdrażnienia. 

Zajęcia terapeutyczne mają na celu m.in. poprawę stanu psychicznego, a więc redukcję objawów chorobowych (gł. depresyjnych, lękowych), polepszenie umiejętności zapobiegania nawrotom choroby, poprawę zaradności życiowej i funkcjonowania społecznego, wyjście z poczucia osamotnienia i bezradności, uczenie się nowych sposobów radzenia sobie z problemami życia codziennego, lepsze korzystanie ze swoich możliwości, odkrywanie swoich potrzeb i zasobów. Ważnym celem uczestnictwa w grupie terapeutycznej jest polepszanie zdolności w relacjach interpersonalnych - gł. poprzez poszerzanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliższych związków z ludźmi, bardziej dojrzałych sposobów komunikowania się z otoczeniem, uczenie się konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, ćwiczenie nowych sposobów radzenia sobie z emocjami, zdolność znajdywania wsparcia w bliższym i dalszym otoczeniu, itp. 

Pobyt w oddziale dziennym trwa 12 tygodni. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku,  w godz. 8.00 – 14.00. Podstawą leczenia jest praca w grupie wspierana opieką lekarską oraz innymi nowoczesnymi i skutecznymi oddziaływaniami terapeutycznymi, mi.in. choreoterapią, muzykoterapią, arteterapią, relaksacją, psychoedukacją, terapią zajęciową, rekreacją itp. 

Przyjęcie do oddziału poprzedzone jest rozmową kwalifikacyjną z lekarzem psychiatrą i psychologiem, podczas której oprócz oceny stanu psychicznego omawiane są m.in. kwestie związane z motywacją pacjenta do terapii, warunkami uczestnictwa, regulaminem i programem zajęć. 

Do pobytu w oddziale dziennym nie kwalifikują się osoby, które mają wskazania do leczenia całodobowego (np. z powodu nasilonych objawów, myśli lub tendencji samobójczych, niestabilnego stanu somatycznego, itp.), nie posiadają zdolności do samodzielnego poruszania się oraz cierpią z powodu poważnych zaburzeń procesów poznawczych, znacznie upośledzających komunikowanie się w grupie.