Zespół

Jolanta Lewonowska

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka SWPS, ukończyła czteroletnie Studium Terapii Rodzin prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie OPTA oraz Kurs Psychoterapii Ericksonowskiej atestowany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i SP Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ponadto ukończyła szereg szkoleń przygotowujących do prowadzenia warsztatów dla rodziców i dzieci, m.in. „Rodzeństwo bez rywalizacji cz.II”, „Jak rozmawiać z nastolatkiem cz.III”, "Jak twórczo wykorzystać energię emocji", Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Doświadczenie zawodowe rozpoczęła w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Mlodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi, gdzie prowadzi terapię indywidualną dorosłych, współprowadzi terapię rodzin, małżeństw i par oraz terapię grupową dzieci i rodziców, zajmuje się też badaniem i diagnozowaniem dzieci i młodzieży. Od 2013r. pracuje w tutejszym Centrum Zdrowia Psychicznego "Leszczynowa", tu również prowadzi terapię indywidualną, wspólprowadzi terapię grupową, terapię rodzin, małżeństw i par.


Wróć